Einde van de website

Bericht aan de bezoekers van onze website. Onze website zal op 22 oktober 2021 ophouden te bestaan. U vindt echter alle nuttige grensoverschrijdende informatie op de website https://grenzinfo.eu/fr/

Wij danken u voor uw vertrouwen in ons door de jaren heen.

 
 
 

Werk zoeken

De mogelijkheid bestaat om in een ander EU land te verblijven om daar werk te zoeken, met behoud van WW-uitkering (Nederland) of werkloosheidsvergoeding (België). Hieraan zijn enkele voorwaarden en formaliteiten verbonden:

  • u heeft 4 weken uw werkloosheidsuitkering ontvangen in uw woonland en gezocht naar een baan.

  • de duur van het verblijf is beperkt tot drie maanden min één dag. (Dit wil zeggen dat u, ingeval u geen baan heeft gevonden, u uiterlijk de laatste dag van die drie maanden opnieuw moet melden bij uw werkloosheidskantoor van uw woonland). Verlenging met 3 maanden is mogelijk met akkoord van uw bemiddelings/werkloosheidsdienst.

  • U moet een document PD U2 (voorheen E303) aanvragen bij uw werkloosheidsbureau. Hierop wordt uw recht op een uitkering bevestigd.  Dit formulier is geldig in alle EU-lidstaten.

  • Vervolgens moet u zich onmiddellijk inschrijven bij de openbare bemiddelings- of werkloosheidsdienst van het land waar u gaat solliciteren.

De betaling van uw werkloosheidsuitkeringen gebeurt door het land van oorsprong en wordt dan als het ware naar het ontvangstland "geëxporteerd".

Enkele mogelijkheden waarmee u uw kansen om een betrekking te vinden verhoogt:

  • Open sollicitaties: veel vacatures worden niet openbaar verspreid. Aarzel niet om spontaan te solliciteren bij een onderneming die u interesseert, ook in het buitenland.  Adressen zijn eenvoudig te vinden in telefoonboeken of op internet.

  • Bepaalde bedrijven gebruiken alleen hun website om vacatures te verspreiden en aanvaarden uitsluitend online sollicitaties via standaardformulieren. Maak er dan ook gebruik van.

  • Wervingsbureaus en uitzendkantoren zijn eveneens mogelijkheden die u kunt gebruiken.

  • Uw CV aanpassen : de manier van werven van personeel verschilt immers van land tot land.  Het is dus noodzakelijk om uw CV en uw sollicitatiebrief aan te passen aan de gebruiken van het land waar u solliciteert. Aarzel niet om hierover met een EURES-adviseur contact op te nemen.

  • Stel een nauwkeurig profiel van uzelf op.  Om u te helpen de exacte aanduiding van uw beroep in een ander land vinden, stellen wij u een lexicon van beroepen ter beschikking op deze site.

  • De websites van de publieke diensten voor arbeidsbemiddeling en van EURES geven naast vacatures ook zeer nuttige informatie over de arbeidsmarkt en de leef- en werkomstandigheden in het buitenland.