Sociale zekerheid van de grensarbeider

Bij grensarbeid gaan we in principe uit van een werknemer die woont in één land en werkt in één ander land en hierbij minimaal een keer per week terugkeert naar zijn woonland.

Hierop zijn diverse uitzonderingen. Denk bijvoorbeeld aan een werknemer die zijn werkzaamheden naast het werkland ook substantieel in het woonland uitvoert, internationaal vervoer (met uitzondering van zeelieden), combinaties van zelfstandige en loontrekkende, of detachering van een werknemer.

Ook voor seizoenarbeid gelden specifieke regels naargelang het land van tewerkstelling.

Voor deze uitzonderlijke situaties adviseren wij u contact op te nemen met de dichtstbijzijnde Eures-adviseur of bemiddelingsdienst in verband met afwijkende wet- en regelgeving.

Indien u van plan bent een grensoverschrijdende werknemer aan te werven, is het nuttig op de hoogte te zijn van bepaalde algemene zaken, om uw werknemer zo goed mogelijk te kunnen informeren.

De werkgever betaalt de sociale zekerheidsbijdragen voor zijn werknemer. De werknemer moet zich echter wel inschrijven bij een ziekenfonds / of voor Nederland een ziektekostenverzekering naar keuze. Kinderbijslag wordt betaald door het land van tewerkstelling en eventueel aangevuld door het woonland (of omgekeerd). Contacteer hierover uw EURES-consulent/adviseur.

Bij ontslag van uw werknemer moet u de ontslagprocedure respecteren die geldt in het land van de vestiging van de werkgever (ontslagdocument of document einde contract). De ex-werknemer kan dan een formulier PD U1 (voorheen) E301 laten invullen door de bevoegde instelling in het land van de vestiging van de werkgever en de werkloosheidsuitkering aanvragen in het land van woonplaats.

Bij gedeeltelijke en/of tijdelijke werkloosheid kan de werknemer genieten van een werkloosheidsuitkering in het land van de vestiging van de werkgever (werkland).

De periode van tewerkstelling van de grensarbeider in het buitenland telt mee voor de berekening van zijn pensioen. Bij een min of meer "klassieke" beroepsloopbaan zal de ex-grensarbeider inderdaad op zekere dag een pensioenuitkering ontvangen van het land (of de landen) van de Europese Economische Ruimte waar hij minstens één jaar heeft gewerkt. Periodes van minder dan één jaar worden opgeteld en bij de periodes van het land van tewerkstelling gevoegd waar de werknemer het laatst gewerkt heeft vóór zijn pensioenaanvraag.

U kunt ook onze informatiebrochures voor grensarbeiders raadplegen in de rubriek

.