Om dubbele belastingheffing te vermijden hebben de landen belastingverdragen afgesloten met hun buurlanden.

De algemene regel is dat de inkomstenbelasting wordt betaald in het land van tewerkstelling. Maar er zijn ook uitzonderingen zoals bijvoorbeeld werken in 2 landen. Indien u een grensarbeider aangeworven heeft, moet u dus dezelfde procedure volgen als voor de betaling van een binnenlandse ingezetene en moet de belasting worden ingehouden bij de bron.

De werknemer zal een belastingaangifte moeten invullen in het land van tewerkstelling op basis van de documenten die hij van u en de belastingdiensten ontvangen heeft. Hij moet echter ook een belastingaangifte invullen in het land van woonplaats. Hij wordt evenwel geen tweede keer op dit inkomen belast in zijn land van woonplaats, maar er wordt wel rekening gehouden met de in het buitenland verworven inkomsten voor de vaststelling van het belastingtarief op eventuele inkomsten die de werknemer verwerft in zijn land van woonplaats.

Opgelet, deze regel is niet van toepassing voor bepaalde categorie├źn van werknemers: ambtenaren en personen daaraan gelijkgesteld, internationale chauffeurs en gedetacheerde werknemers. Voor deze laatsten is een specifiek stelsel van toepassing. De EURES-consulenten kunnen u hierover meer informatie verschaffen.