Arbeidsrecht en werkomstandigheden

Bij het afsluiten van een arbeidsovereenkomst waarbij partijen uit verschillende landen betrokken zijn, is er in principe keuzevrijheid bij het bepalen van het toepasselijke arbeidsrecht.

Bij grensarbeid wordt bijna altijd overeengekomen om het arbeidsrecht en de arbeidsvoorwaarden (collectieve arbeidsovereenkomsten - CAO) van de werkstaat toe te passen.  Dit sluit logischerwijze aan bij het feit dat de grensarbeider meestal onder het sociale zekerheids-en belastingstelsel van het werkland valt. Is ter zake in de arbeidsovereenkomst niets vermeld dan geldt trouwens automatisch het arbeidsrecht van het land waar de werknemer gewoonlijk zijn arbeid uitoefent.

Indien de werknemer in verschillende landen actief is, dan is het arbeidsrecht van het land van de werkgever van toepassing tenzij anders wordt overeengekomen.

In geval er wordt overeengekomen het arbeidsrecht van het werkland niet toe te passen (bijvoorbeeld geval van detachering of werken in meerdere landen), dan gelden minimaal toch de arbeidsrechtelijke en CAO-regels die in het werkland algemeen verbindend zijn zoals minimumlonen, maximale werktijd, minimale rustperiodes, minimale vakantiedagen, regels inzake veiligheid, gezondheid en hygiƫne, enz.