Einde van de website

Bericht aan de bezoekers van onze website. Onze website zal op 22 oktober 2021 ophouden te bestaan. U vindt echter alle nuttige grensoverschrijdende informatie op de website https://grenzinfo.eu/fr/

Wij danken u voor uw vertrouwen in ons door de jaren heen.

 
 
 
Vergunningen vereist?
Vergunningen vereist?

Voor alle werknemers met een nationaliteit van een van de landen van de EU/EER geldt dat zij vrij mogen verblijven in een ander land van de EU/EER.

Vergunningen vereist?

Fiscaliteit
Fiscaliteit

Om dubbele belastingheffing te vermijden hebben de landen belastingverdragen afgesloten met hun buurlanden.

Fiscaliteit

Sociale zekerheid
Sociale zekerheid

Bij grensarbeid gaan we in principe uit van een werknemer die woont in één land en werkt in één ander land en hierbij minimaal een keer per week terugkeert naar zijn woonland.

Sociale zekerheid

Detachering
Detachering

Detacheren betekent in het kader van de sociale zekerheidswetgeving, dat de werkgever een werknemer naar een ander land uitzendt om daar tijdelijk werkzaamheden te verrichten.

Detachering

Arbeidsrecht
Arbeidsrecht

Bij het afsluiten van een arbeidsovereenkomst waarbij partijen uit verschillende landen betrokken zijn, is er in principe keuzevrijheid bij het bepalen van het toepasselijke arbeidsrecht.

Arbeidsrecht