Einde van de website

Bericht aan de bezoekers van onze website. Onze website zal op 22 oktober 2021 ophouden te bestaan. U vindt echter alle nuttige grensoverschrijdende informatie op de website https://grenzinfo.eu/fr/

Wij danken u voor uw vertrouwen in ons door de jaren heen.

 
 
 

EURES Maas-Rijn

EURES is het samenwerkingsnetwerk van de Openbare diensten voor arbeidsbemiddeling van de Europese Economische Ruimte.

Met de ongeveer 900 EURES-consulenten verspreid over de Economische Ruimte speelt EURES een belangrijke rol op de Europese arbeidsmarkt.
Het netwerk draagt bij tot één van de grondrechten van de Europese burgers : het recht op vrij verkeer van werknemers en is een instrument ter bevordering van de arbeidsmobiliteit.

Op www.eures.europa.eu vindt u het Europese portaal voor de beroepsmobiliteit.
Het doel van dit portaal is informatie en e-diensten aanbieden voor werkzoekenden die een baan willen vinden in het buitenland en voor werkgevers die kandidaten uit andere landen willen aanwerven.

Grensoverschrijdende EURES-netwerken zijn interregionale partnerschappen die in de diverse grensgebieden in de Europese Economische Ruimte ontstonden en nu ook tussen de nieuwe lidstaten in ontwikkeling zijn.

De partnerschappen maken deel uit van het Europese EURES-netwerk. Het zijn samenwerkingsverbanden, over nationale grenzen heen, tussen  de openbare diensten voor arbeidsbemiddeling (op centraal en regionaal niveau) en sociale partners, soms uitgebreid met plaatselijke overheden en andere partners.
Het grensoverschrijdende EURES-netwerk streeft als doel na de grensoverschrijdende mobiliteit van werknemers te vergemakkelijken en aldus de werkloosheid te verminderen.

De grensoverschrijdende EURES-netwerken dragen bij tot de uitbouw van één economische en sociale ruimte in de grensregio door het transparant maken van de regionale arbeidsmarkten en door het wegwerken van wettelijke en culturele hindernissen aan de mobiliteit.

 

In de Euregio Maas-Rijn werken de openbare diensten voor arbeidsbemiddeling, de sociale en regionale partners al bijna 20 jaar samen in het partnerschap EURES Maas-Rijn.

Het gaat met name om gestructureerde samenwerking tussen volgende organisaties :
· De Agentur für Arbeit Aachen-Düren
· het Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft (ADG) te Eupen,
· UWV District Limburg,
· l'Office wallon de la Formation Professionnelle et de l'Emploi (le Forem) te Luik,
· de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) Limburg,
· De vakbonden ACV-CSC, ABVV-FGTB, FNV, CNV en DGB in de Euregio, verenigd in de Interregionale Vakbondsraad (IVR).
· de Kamers van Koophandel van de Euregio, verenigd in de Euregio-Kamers.
· het Grensinfopunkt - GIP van het Zweckverband Region Aachen
· de Stichting Euregio Maas-Rijn te Eupen.

Vertegenwoordigers van deze organisaties treffen zich regelmatig in een stuurgroep, die instaat voor de uitbouw van de samenwerking.

Het partnerschap werd voor het eerst officieel bekrachtigd in 1993 door de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst. Deze overeenkomst werd tot op heden regelmatig verlengd.

Dit partnerschap werkt in een gebied wat overeenstemt met het grondgebied van de Euregio Maas-Rijn, met ongeveer 3,75 miljoen inwoners, een beroepsbevolking van 1,7 miljoen personen en 250 000 bedrijven.
Naar schatting bedraagt het aantal grensarbeiders wonend in de Euregio om en bij de 30 000 personen.
De Euregio strekt zich uit over drie landen; de provincies Limburg en Luik, met hierin de Duitstalige Gemeenschap, in België, het zuidelijk deel van de Nederlandse Provincie Limburg en de regio Aken (de stad Aken en de districten Heinsberg, Düren, Euskirchen en Aken).

Naast de informatiefiches voor grensarbeiders die u vindt in het menu "documentatie en bronnen", kunt u hier de volgende drietalige EURES Maas-Rijn brochures raadplegen :