Einde van de website

Bericht aan de bezoekers van onze website. Onze website zal op 22 oktober 2021 ophouden te bestaan. U vindt echter alle nuttige grensoverschrijdende informatie op de website https://grenzinfo.eu/fr/

Wij danken u voor uw vertrouwen in ons door de jaren heen.

 
 
 

Dienstverlening

eures logo nieuw klein

De adviseurs van EURES Maas-Rijn en hun partners bieden verschillende dienstverleningen aan alle grensarbeiders (Nederland, België en Duitsland):

 • De openbare dienst voor arbeidsvoorziening zal u helpen zoeken naar een job, met inbegrip van een grensoverschrijdende arbeid in Nederland, België en Duitsland;
 • Het bedrijf EURES Meuse-Rhin, de vakbonden en de grensarbeiders informatiepunt GIP bieden nuttige informatie aan alle Nederlandse, Belgische of Duitse grensarbeiders over het arbeidsrecht, sociale zekerheid en belastingen;
 • De dienst voor arbeidsvoorziening helpt eveneens de bedrijven in het vinden van de perfecte grensarbeider voor het gewenste profiel.

De Grensarbeiders in Nederland, België en Duitsland kunnen veel relevante en belangrijke informatie op deze website terugvinden. De consulenten van EURES Maas-Rijn werken in de drie talen van het grensoverschrijdend grondgebied: Frans, Nederlands en Duits.

De organisaties bieden gezamenlijk volgende diensten aan:
(Voor adressen en details zie de rubriek “contact” op deze site.)

1. voor werkzoekenden:

De bemiddelingsdiensten staan u bij bij het vinden van een passende job, vanaf het moment van uw inschrijving als werkzoekende tot u een passende job heeft gevonden.
Het gaat om inschrijvingsformaliteiten, informatie, advies, (loopbaan)begeleiding, bemiddeling en opleiding. 
Elk van de bemiddelingsorganisaties staat garant voor een eigen ontwikkeld dienstenpakket. Door hun onderlinge samenwerking als EURES, zijn ze bovendien prima in staat hun dienstverlening ook grensoverschrijdend waar te maken.

  • Als werkzoekende neemt u dus ook voor uw grensoverschrijdende zoektocht naar informatie, advies en bemiddeling best eerst contact op met uw bemiddelingsconsulent van uw kantoor van de Agentur für Arbeit, ADG, UWV, le Forem of VDAB.
  • Uw consulent zal u dan, indien nodig, doorverwijzen naar de gespecialiseerde EURES-consulent.
  • Veel informatie over de dienstverlening is te vinden op de sites van de bemiddelingsdiensten.
  •  Informatie over grensoverschrijdend solliciteren en werken vindt u op deze site.

2. voor werknemers, grensarbeiders en post-actieve grensarbeiders

Indien u een job heeft over de grens dan heeft u te maken met andere regels rond arbeidsrecht (arbeidsovereenkomst, salaris, vakantieregeling,enz.) sociale zekerheid (werkloosheidsverzekering, ziekteregeling, kindergeld, …) en belastingen.

  • Heel wat informatie hierover vindt u op deze site en op die van de vakbonden en het Grensinfopunt (GIP).
  • Soms moet u contact opnemen met de bevoegde diensten in het land waar u werkt. De EURES-consulent van de bemiddelingsdiensten kan u hierover basisinformatie geven en u gericht doorverwijzen.
  • De EURES-consulenten van de vakbonden en van het Grensinfopunt geven u verder gespecialiseerde informatie, advies en tips over arbeidsrecht, sociale zekerheid en belastingen.
  • Regelmatig worden spreekdagen georganiseerd over grensarbeid. Meer hierover vindt u bij het Bureau Belgische Zaken.

3. voor werkgevers

De bemiddelingsdiensten staan u bij bij het vinden van geschikte werknemers, vanaf het moment van de melding van uw vactures tot u de passende medewerkers heeft gevonden.
Het gaat om registreren en verspreiden van vacatures, selecteren van kandidaten, bemiddeling, opleiding van kandidaten, coaching van nieuwe medewerkers (in bepaalde gevallen), informatie en advies bij ontslagen,enz.
Elk van de bemiddelingsorganisaties staat garant voor een eigen ontwikkeld dienstenpakket, wat in de verschillende regio’s kan afwijken. Door hun onderlinge samenwerking als EURES, zijn de bemiddelingsdiensten evenwel prima in staat deze dienstverlening ook grensoverschijdend waar te maken.

 • Veel informatie over de dienstverlening is te vinden op de sites van de bemiddelingsdiensten.
 • Informatie over grensoverschrijdend rekruteren en grensarbeid vindt u op deze site.
 • In de meeste gevallen bestaat de mogelijkheid uw vacatures on line kenbaar te maken op de sites van de bemiddelingsdiensten.
 • Voor persoonlijke contacten neemt u voor informatie en geschikte kandidaten het best contact op met uw plaatselijk kantoor van de Agentur für Arbeit, ADG, UWV, le Forem of VDAB.
 • Uw consulent zal uw vacatures noteren en precies met u het vervolgtraject uitstippelen : verspreidingsgebied vastleggen, kandidaten selecteren en verwijzen, opleidingsbehoeften vastleggen, bijkomende informatie vragen bij de gespecialiseerde EURES-consulenten over de grens, enz.
 • Regelmatig worden spreekdagen georganiseerd over grensarbeid. Meer hierover vindt u bij het Bureau Belgische Zaken.