EURES-adviseurs - contacten

Contactpersonen voor deze website.

De EURES-adviseurs in de verschillende partnerorganisaties kunnen u als werkzoekende of werknemer gedetailleerde informatie verstrekken over alle aspecten van de grensarbeid en de werkaanbiedingen over de grens.

De werkgevers kunnen beroep doen op de verschillende adviseurs in functie van hun vragen over de aanwerving van personeel of over de arbeidsverhoudingen met de werknemers.

De consulenten van de openbare diensten voor arbeidsbemiddeling kunnen u algemene informatie verstrekken over de wetgeving in verband met grensarbeid en inzake werkaanbiedingen over de grens. Zie ook

De vakbondsconsulenten bezorgen u specifieke informatie over uw arbeidsovereenkomst, de sociale zekerheid en belastingen. Als u aangesloten bent bij een vakbond, kan hij u tevens verdedigen bij geschillen met een werkgever, zelfs in het buitenland. Zie ook :

Het Grensinfopunt in Aken en in Kerkrade/Herzogenrath (Eurode) brengt u niet alleen op de hoogte van de woon- en werkomstandigheden, maar ook van andere thema’s zoals bijvoorbeeld de invoer/uitvoer van uw voertuig, de te vervullen formaliteiten bij een verhuizing, enz.  Zie ook : grensinfopunt